Laster...

Lindland gård ble godkjent Inn på tunet tilbyder i april 2016. Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gården. Målet er å bruke gården som lærings- og mestringsarena. Godkjente Inn på tunet tilbydere tilbyr ulike aktiviteter som gir mestring, meningsfylt arbeid, utvikling og trivsel.

Vi har nylig fått tildelt fattigdomsmidler for barn og unge som et inn på tunet tiltak.

Lindland gård tilbyr i dag tilbud til

  • Barn- og unge
  • Flyktninger og asylsøkere
  • Eldre
  • Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Pågående prosjekter

Lindland Gård har i samarbeid med Vest-Agder Bygdekvinnelag, Mandal Diabetsforening og Mandal Røde Kors et integreringsprosjekt som heter «Likestilling, matkultur og friluft«. Prosjektet bruker gården som læringsarena, med fokus på likestilling, matkultur og friluft. To dager i uken er det aktiviteter på gården for å fremme integrering.

Gården har også elever fra Mandal kommune innom tre dager i uken.

Kontakt Inn på tunet Sørlandet SA

Tlf.: 41 35 34 60

E-mail: sorlandet@innpatunet.no