Laster...

 

«På Øvland» drives av Marte Øvrevik sammen med samboer Kim Øvland.

 

Litt om gården:

Deres gårdsbruk ligger i rolige omgivelser i Finsland, i Kristiansand kommune, ca 30 km fra Kristiansand by. På gården bor det 3 barn, 2 katter, 7 høner og 1 hane, 2 griser og 2 kaniner.

 

Vi på gården:

«På Øvland» tilbyr de i dag hovedsakelig tjenester rettet mot skole og oppvekstsektoren. Marte jobber 40 % som lærer ved Setesdalen videregående og har blant annet undervisning i Evje Fengsel, mens Kim jobber i Kristiansand kommune og ved Universitet i Agder.

 

Inn på tunet tilbud:

«På Øvland» har de i dag besøk av elever fra Songdalen kommune en dag i uken i trygge og rolige omgivelser. Omfanget av IPT-tjenester vil kunne øke etter hvert i takt med kapasitet på gården og behov i oppvekst- og helsesektoren.

Kontakt: Inn På tunet Sørlandet SA
Mobil: 413 53 460
E-post:
sorlandet(at)innpatunet.no

Tilbud: Skole og oppvekst


<

 

Billedgalleri