Laster...

Foto: Øystein Moi

Foto 1&3 Øystein Moi. Foto 2 Ingebjørg Hodne

Hodne gård

 

Litt om gården:

Gardsbruket er på ca 5000 daa totalareal. Gården drives økologisk, og er debio godkjent, og har økologisk gressproduksjon, kjøttproduksjon storfe og har i tillegg produksjon av økologisk smør. Det er også godkjent kjøkken og utsalgssted av matvarer på låven samt vedfyrt bakerovn. Det finnes også 2 hunder, 2 katter, 6 høner og 1 hane på gården.

 

Vi på gården:

Søren Hodne er gardbruker og faglærer på Setesdal videregående skole. Ingebjørg Hodne er miljøarbeider og har lang erfaring som statlig hjem/beredskapshjem for BUF etat. Hun har stor kompetanse som miljøarbeider i team med ungdommer under barnevernsomsort aldersgruppe 13-18 år innenfor traumebasert omsorg. Søren og Ingebjørg ønsker å skape tilbud til barn/ungdom og skoleelever som trenger avlastning og tilrettelagt læringsarena i trivelige og allsidige omgivelser.

 

Inn på tunet tilbud:

Særskilt tilrettelagt opplæringstiltak for elever - tilby mestring gjennom praktiske oppgaver i trygge omgivelser, eks. stell av dyr, bruk av gårdsredskap, vedproduksjon, arbeid i skog og mark, arbeide i små grupper med skolearbeid.

Avlastning for barn og unge – gårdshelg i trygge og rolige omgivelser.

Aktivitet og arbeidstrening – legge forhold til rette for meningsfulle aktiviteter og gjøremål som gir mestring til personer som har falt utenfor ordinært arbeidsliv.

 

Er i IPT godkjenningsprosess

 

Kontakt: Inn På tunet Sørlandet SA
Mobil: 413 53 460
E-post:
sorlandet(at)innpatunet.no

Tilbud: Skole og oppvekst · Aktivitet-Trening-Arbeid-Språkpraksis