Laster...

 

Katterås gård

 

Litt om gården:

Gården er på totalt 13800 mål og består av jordbruksareal, produktiv skog og utmark. Gården har fine turmuligheter. Det er ammekyr på gården.

 

Vi på gården:

Ole Gunnar og Christine Olstad. Christine er utdannet helsefagarbeider og jobber nå på en bolig for psykisk utviklingshemmede og som aktivitør på dagsenter for hjemmeboende personer med demens i Åmli kommune. Christine er veldig glad i dyr og natur og er opptatt av gjenbruk.

 

Inn på tunet tilbud:

Tilbud til barn og unge, psykisk utviklingshemmede og demente

Kontakt: Inn På tunet Sørlandet SA
Mobil: 413 53 460 
E-post:
sorlandet(at)innpatunet.no

Tilbud: Dagaktivitetstilbud


 

Billedgalleri